Congo: een geschiedenis

Congo: een geschiedenis

Er is aan het begin van de eenentwintigste eeuw nauwelijks een roeriger natie dan Congo, het reusachtige land in het hart van Afrika, dat barst van de grondstoffen die onontbeerlijk zijn in onze moderne tijd – én van de gruwelijke conflicten. Hoe kon de vroegere, relatief rustige kolonie van België, sinds 1960 onafhankelijk, zo veranderen? David Van Reybrouck beschrijft voor het eerst de verbijsterende geschiedenis van Congo, van ruim voor de komst van de ontdekkingsreiziger Stanley tot en met de invloed van China in de laatste tien jaar en de recente economische crisis. Van 1885 tot 1908 werd het land bestierd door koning Leopold ii, die een fortuin verdiende met de exploitatie van rubber.

De kolonisatie door België in de periode van 1908 tot 1960 zorgde voor industrialisatie en infrastructuur, maar werd ook gekenmerkt door paternalisme, zo niet betutteling. De onverhoedse overgang van kolonie naar onafhankelijke staat rond 1960 is een adembenemend verhaal vol idealisme en gekonkel. Het nieuwe land stortte zich in een turbulent avontuur dat steeds wilder en chaotischer werd en na tweeëndertig jaar dictatuur onder Mobutu leidde tot een van de dodelijkste conflicten sinds de Tweede Wereldoorlog. Van Reybrouck baseert zich niet alleen op zeldzaam archiefmateriaal en baanbrekend onderzoek, maar vooral ook op honderden gesprekken die hij met Congolezen voerde.

Zijn ooggetuigen gaan van eeuwlingen tot kindsoldaten, van rebellenleiders tot smokkelaars, van ministers tot maniokverkoopsters. Hun verhalen heeft de auteur in zijn grote geschiedenis geïntegreerd.

Title:Congo: een geschiedenis
Edition Language:Dutch
ISBN:9789023456636
Format Type:

  Congo: een geschiedenis Reviews

 • Warwick

  The Democratic Republic of Congo is about as fucked as a country can get, and one of the most defining examples of a failed state. It is also – and this is not a coincidence – a site of crucial im...

 • Mikey B.

  This book provides us with a history of Congo from the days of the Belgian King Leopold II to the present day. It is a history of the exploitation of natural resources. One could at least say that the...

 • Dax

  While difficult to read at times, "Congo" is a horribly mesmerizing account of the last 150 years of Congo's history. From Leopold II and early colonialism to present day conflicts, life in the Congo ...

 • Ryan

  Early on, I was prepared to give this book a 2- or 3-star review. I found Chapter 4 (about Congolese religion) quite interesting, but other than that there wasn't much in the first 5 chapters that rea...

 • Steve

  This book was widely popular in Van Reybrouck's native Belgium when it first came out in 2010, and with good reason. He goes back to essentially prehistoric times and traces the history of the Congo (...

 • Peter (Pete) Mcloughlin

  This magisterial history of Congo keeps the readers interest in a country which may not be of immediate interest to readers. The history of Congo goes back 90,000 years when the first evidence of hum...

 • Ram

  This review is partly written with sarcasm but has no intention to offend any of the people of Congo or any other African state.An interesting well researched book that presents the History of Congo f...

 • Louisa

  If you are looking for an honest account of what happened in Congo Free State under the rule of king Leopold II, read Adam Hochschild's book instead, read Conan Doyle's The Crime of the Congo, read Tw...

 • Bfisher

  This book is unusual in its reliance on oral history. However, given the events that have occurred in Congo-Ziare-Congo over the period 1960-2010, it is difficult to see how a complete picture could h...

 • J.M. Hushour

  Van Reybrouck is the archetypal historian-voyager whose jargon-less, civil, practical approach to his subject makes one want to go grab a beer with him somewhere. He also shines because much of his wr...