สยบฟ้าพิชิตปฐพี เล่ม 26

สยบฟ้าพิชิตปฐพี เล่ม 26

แคว้นต้าถังแข็งแกร่งไร้ผู้ต่อต้านมาเป็นเวลานับพันปี ที่เป็นเช่นนี้เพราะต้าถังไม่เคยไม่มีจักรพรรดิผู้ปรีชา และไม่เคยไม่มีจอมปราชญ์มานับแต่แรกสร้างแผ่นดิน หากแต่ยามนี้เสาหลักคู่แห่งแคว้นกลับมิอาจรั้งทำหน้าที่อีกต่อไป...

สองขั้วอำนาจในราชสำนักระหว่างฝ่ายองค์หญิงสี่หลี่อวี๋ กับฝ่ายพระอัครมเหสีแบ่งแยกชัดเจนยิ่งกว่าเดิม บัลลังก์มังกรสุดท้ายแล้วจะตกแก่ฝั่งใดกัน ศึกภายในดั่งคลื่นใต้น้ำ ส่วนศึกภายนอกก็โหมซัดสาดราวกับพายุอสนีบาต เมื่ออาศรมเทพประกาศโองการอีกครั้งให้ทั้งโลกร่วมกันบุกโค่นต้าถัง!

Title:สยบฟ้าพิชิตปฐพี เล่ม 26
Edition Language:Thai
ISBN:9786160624560
Format Type:

  สยบฟ้าพิชิตปฐพี เล่ม 26 Reviews

 • Lunae Enciel

  ไม่นึกว่ามาวหนี่จะเขียนเรื่องสงครามการรบได้สนุกเหมือนกัน อาจไม่ลงรา...

 • Nattapan

  Very depressing. Never understood why so many people have to fight for political power."การไม่ต้องเลือกก็คือความสามัคคี..." (หนิง...

 • Ploy

  OMG! Can't wait for the next one. 'ผู้ใดกำปั้นใหญ่กว่าผู้นั้นตั้งกฎ’ , simple as that....