Bukod na Bukod: Mga Piling Sanaysay

Bukod na Bukod: Mga Piling Sanaysay

by

Klaro sa isip ni Isagani R. Cruz na bilang kaakbay ng panitikan, ng literatura o sistema ng panitikan, at ng panulat na kapwa texto sa larangan ng pagbibigay-kahulugan sa malawak na texto ng kasaysayan - ang kritika ay isang lengguwahe. Dapat malaman ng bawat "bahay-bilangguan" na handang kulungin kailanman ang sinumang mahilig sumabay sa daloy ng kababawan. Sabi ni Cruz: "Dapat maging subersibo ang kritiko't kritikang Pinoy." At ang Pagkasubersibo ni Cruz ay matutunghayan sa kanyang muling pagbibigay-kahulugan sa texto ng kritikong Pinoy.

Title:Bukod na Bukod: Mga Piling Sanaysay
Edition Language:Filipino; Pilipino
ISBN:9789715423281
Format Type:

    Bukod na Bukod: Mga Piling Sanaysay Reviews

  • Macky Salvador

    Ang kalipunang ito ay naglalaman ng mga panayam ni Dr. Isagani Cruz, kritiko sa panunuring pampanitikan. Ang mga sanaysay ay hindi lamang nakatuon sa mga saliksik sa panitikan kundi maging sa wika at ...