ശബ്ദങ്ങൾ | Shabdangal

ശബ്ദങ്ങൾ | Shabdangal

by

, malayalam, malayalam, short-stories, fiction, Fiction, Novels

...

Title:ശബ്ദങ്ങൾ | Shabdangal
Edition Language:Malayalam
ISBN:null
Format Type:

  ശബ്ദങ്ങൾ | Shabdangal Reviews

 • Muthuhariharan. R

  'சப்தங்கள்' , 'மூணுசீட்டு விளையாட்டுக்காரன் மகள்' என வைக்கம் முகம்மது பஷீரி...

 • Jeffy Joseph

  This short novel by Basheer by itself should be enough to get him a place among the cynical writers like Kafka, Dostoevsky and Orwell. I was baffled to see a novel from 40s in an Indian regional langu...

 • Ashique Majeed

  ശബ്ദങ്ങള്‍ ഒരു അനുഭവമാണ്. മിക്കവരും ബഷീറില്‍ നിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്...

 • Abhidev H M

  ജീവിതത്തിൽ തന്നേ സ്നേഹിക്കാനോ വെറുക്കാനോ ആരുമില്ലായെന്നു മനസ്സിലാക്കുന...

 • Midhun Prakash

  A different one from the great Sultan It's really a thought provoking one from the author. This story could have been better if the author had some more knowledge in medical science. ...

 • Sreehari

  This is description of a soldiers personal life emphasizing on sounds in the vicinity...

 • Deena Kappen

  ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൽ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ ശബ്ദം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്...

 • Renjith R Nair

  ബഷീറിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിക്‌ കൃതി....

 • Gautham

  When life is lost in solitude, whatever is left are the sounds that surrounds it....

 • Muhammad Ali

  A novel with some great social voice .. A bit different style from classic Basheer...