ആനവാരിയും പൊന്‍കുരിശും | Aanavariyum Ponkurisum

ആനവാരിയും പൊന്‍കുരിശും | Aanavariyum Ponkurisum

by

, books-i-own, fiction, malayalam, Fiction, Classics, Humor

...

Title:ആനവാരിയും പൊന്‍കുരിശും | Aanavariyum Ponkurisum
Edition Language:Malayalam
ISBN:817130012X
Format Type:

  ആനവാരിയും പൊന്‍കുരിശും | Aanavariyum Ponkurisum Reviews

 • Shine Sebastian

  A really enjoyable read! I had a grin on my face throughout this book, and lmao at many occasions. Basheer's ability to fill everything and anything with humor, and to keep the reader really engaged i...

 • Stephy Simon

  A small yet humourous novella...

 • Archana

  I'm not an avid Malayalam reader by any stretch. In fact, I haven't read any literature in Malayalam owing to a lack of courage at my own fluency, since I've not ever formally studied the language. Bu...

 • Josh Mathew

  ആനവാരിയും പൊൻ‌കുരിശും പണ്ട് വെറും രാമൻ നായരും തോമയും ആയിരുന്നു. അവർക്ക് ഈ ...

 • Jithin Sanjeev

  ചിന്തിപ്പിക്കുക ചിരിപ്പിക്കുക, രണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ...

 • Abhijith

  A Surprisingly little novel packed with great humour....

 • Vijay Kumar

  Basheer with his slang mesmerizes me always. ...

 • Tomcy Thankachan

  സ്ഥലത്തെ പ്രദാന പ്രമാണിമാരായ രാമൻനായർക്ക് " ആനവാരിരാമൻനായർ " എന്നും , തോമക...

 • Ramshad Ca

  A Surprisingly little novel packed with great humour.and he is a good author...

 • Rani V S

  വെറും രാമൻ നായരും തോമയും എങ്ങനെ ആനവാരിയും പൊന്കുരിശും ആയി മാറി എന്നൊരു രസ...